Account

Je bent momenteel nog niet ingelogd.

Inloggen

Winkelwagen

Er zijn nog geen producten in jouw winkelwagen geplaatst.

  • Rotterdamse online art gallery
  • Kunst over stad & architectuur
  • Gratis levering vanaf €25,-
  • Producten exclusief verkrijgbaar bij IMAGE OF THE CITY

Privacy

Privacyverklaring IMAGE OF THE CITY
mei 2018

IMAGE OF THE CITY gaat zorgvuldig met jouw gegevens. Concreet betekent dat:

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
1.1    Wij verwerken (sommige van de) de volgende persoonsgegevens van jou wanneer je…
(1)    jezelf aanmeldt voor onze nieuwsbrief;
(2)    via het contactformulier op de website contact met ons opneemt;
(3)    jouw contactgegevens verstrekt tijdens kennismakingen (beurs, galerie, etc)
(4)    een product bij ons koopt.
(5)    je een klantaccount aanmaakt

1.2 Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons)gegevens:
(1) naam;
(2) adres;
(3) e-mailadres;
(4) telefoonnummer;
(5) waar we elkaar hebben ontmoet of hoe je ons hebt gevonden;

1.3 Wij kunnen deze gegevens gebruiken om…
(1) jou te factureren;
(2) jouw bestelling te kunnen leveren;
(3) jou een nieuwsbrieven te sturen;
(4) contact met je op te nemen of te onderhouden;

2. INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSING, OVERDRACHT EN BEZWAAR
Je kunt contact met ons opnemen via mail@imageofthecity.com voor:
(1)  meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;
(2)  vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
(3)  inzage in de persoonsgegevens die wij van jou bewaren;
(4)  correctie, beperking, het wissen of overdracht van jouw gegevens;
(5)  bezwaar tegen het gebruik van jouw gegevens door IMAGE OF THE CITY.
 
3. DERDEN
Voor de onder 1.3 genoemde doelen waarvoor op wij jouw gegevens gebruiken, werken wij samen met derden (verwerkers). Daaronder bevinden zich CCV (website hosting en betalingen), Laposta (voor versturen van nieuwsbrieven) en MyParcel en PostNL (voor het bezorgen van de door jou bij ons gekochte producten).
Gegevens die je invult tijdens het plaatsen van een order of het versturen van een bericht worden verwerkt door CCV Shop. CCV Shop zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo wordt bijvoorbeeld standaard gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding.

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

IMAGE OF THE CITY zal jouw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren, verdelen of op een andere manier commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals beschreven in deze privacyverklaring of tenzij met jouw voorafgaande toestemming.

4. BEWAREN EN BEVEILIGEN VAN JOUW GEGEVENS
Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.
Op onze wesbite verzamelen wij cookies, zodat we de wesbite zo goed mogelijk kunnen laten functioneren.
Wij zullen jouw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring
genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om jouw gegevens te beveiligen. Waar mogelijk maken wij gebruik van 2-staps verificatie bij diensten van derden waarvan waar wij gebruik maken.

5. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING
Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen

6. KLACHTEN
Als je niet tevreden bent over de manier waarop wij met je privacy omgaan, kun je ten alle tijden terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dit is de privacyverklaring van IMAGE OF THE CITY, gevestigd in Rotterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24433876.
Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Nieuwsbrief ontvangen?

Meld je aan en ontvang af en toe een update of korting